Vad är bra med Blå Assistans?

Vad är bra med Blå Assistans?

Blå Assistans kommer aldrig att göda riskkapitalister eller andra lycksökare.

Blå Assistans kommer aldrig att bli större än att kooperativet känner igen just Dig väl.

All nödvändig kompetens gällande LSS, assistansersättning, ekonomi, arbetsrätt och arbetsmiljö finns idag inom vårt Blå kooperativ. Genom vårt medlemskap i Intressegruppen för Assistansberättigade, IfA har vi tillgång till juridiskt stöd från IfA.

All eventuellt överskott stannar i Vårt Blå kooperativ och bidrar till att utveckla Vår verksamhet genom mer av utbildning, en bibehållen och utvecklad kompetens för Våra anställda och möjlighet till seminarier, sammankomster och möten för erfarenhetsutbyte och förkovran för medlem.

Blå Assistans är Vi alla i kooperativet. – Du är välkommen Du också!

Våra värdegrunder

Hur arbetar vi tillsammans med dig som assistansberättigad?

Om oss – personlig assistans

Service från kansliet