Service från kansliet

Blå Assistans är ansvarig för att alla arbetsgivarens skyldigheter i förhållande till anställd iakttas. De åtgärder som arbetsgivaren, till följd av arbetsgivaransvaret för medlemmens assistenter, behöver vidta ska belasta medlemmens resultatenhet. Det är medlemmen eller legal företrädare som tecknar avtalet med kooperativet och som sedan är skyldig att följa de förpliktelser som medföljer. Medlem i Blå Assistans är arbetsledare i de fall det är möjligt. Har medlemmen ett funktionshinder som medför att hon/han inte klarar av arbetsledarrollen utser medlemmen någon/några att utföra den uppgiften åt henne/honom.

På Blå Assistans kansli finns administrativ personal anställd, vi bistår med följande:

 • Vi hjälper till vid ansökan, yttrande och överklagan om assistansersättning, tillfälligt utökat behov av assistans, förhöjd timersättning m m som har med assistans att göra, så länge medlemmen formulerar vilket behov som finns.
 • Vi hjälper till att annonsera efter nya assistenter på platsbanken, vår hemsida men även i andra forum efter önskemål. Vi medverkar vid anställningsintervjuer om detta efterfrågas.
 • Vi medverkar vid arbetsplatsmöten, medarbetarsamtal och lönesamtal om detta efterfrågas.
 • Vi hjälper till med schemaläggning under förutsättning att arbetsledaren medverkar aktivt och talar om hur hon/han vill att assistenterna ska arbeta.
 • Vi kan beordra mer- eller övertid under förutsättning att arbetsledaren själv först har undersökt alla andra möjligheter att sätta in vikarier samt talar om vem hon/han vill beordra in.
 • Vi finns som arbetsgivare tillgängliga dygnet runt. Under kontorstid på telefon 044-781 51 55, övrig tid på 044-781 51 81.
 • Vi lägger tillsammans med dig upp en kostnadskalkyl för kommande halvår och lämnar ekonomisk redovisning varje månad.
 • Vi anordnar obligatoriska utbildningar till arbetsledare och assistenter.
 • Vi anordnar/samordnar andra utbildningar om detta efterfrågas.

Detta kan vi inte bistå med:

 • Råd och stöd insatser enligt LSS, kurativa eller psykoterapeutiska insatser.
 • Vi kan inte införskaffa vikarier, utöver de som du har knutna till din assistans, annat än tala om vilka möjligheter som finns för arbetsledaren (som tex beordring av befintliga assistenter)
 • Blå Assistans tar inte ansvar för någon behandling som assistenterna utför på delegering enligt hälso- och sjukvårdslagen. Det åligger den delegerande läkaren alternativt sjuksköterskan att informera assistenterna om de regler som följer med delegering.

Vi som arbetar på kansliet i Kristianstad heter:
Cia Lyrot, Verksamhetsledare
Tina Lyrot, Assistanssamordnare
Eva Pedersen, Ekonom
Nina Lindhe, Löneadministration

På vårt kansli i Uppsala arbetar:
Ann-Marie Sjödin, Assistanssamordnare