Blå Assistans

Blå Assistans

Vi kan personlig assistans!

Vi har tillstånd att anordna personlig assistans för vuxna och barn.

Vår kompetens grundar sig på kunskap om och erfarenhet av att ha administrerat personlig assistans sedan år 1994 då LSS trädde i kraft.
Vi är en ideell förening med kooperativ anda. Vi har inga vinstkrav, eventuellt överskott återinvesteras i föreningen. Vi tror på självrepresentation därför består styrelsen enbart av medlemmar och legala företrädare. Du får stort medinflytande över Din assistans och Du har en egen röst på årsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ.
Vi är rikstäckande och vårt mål är att hitta en individuell lösning som passar just Dig.
Du får utbildning, stöd och information för att själv kunna styra Ditt liv genom personlig assistans.
För att kunna ge barn, föräldrar och personliga assistenter utbildning och stöd i barnets rätt att styra Sin assistans deltog vi i Projekt Lyssna!

Vi är arbetsgivare för personliga assistenter. De anställda har givetvis kollektivavtal, och erbjuds pensions – och försäkringsförmåner, friskvårdsbidrag samt utbildningar.

Blå Assistans är IfA-godkända.

Blir Du intresserad? Kontakta oss för mer information. För kontakt maila oss på info@blaa.se