2 månader efter valet – Assistansen i det nya läget

Det kommer nu att bli en politiker debatt mellan 5 stycken partier, Ann-Britt Åsebol, (M), Pia Steensland, (KD), Sofia Nilsson (C), Jessica Wetterling (VP) och Åsa Lindhagen (MP). Jag kommer i avsnittet nedan kalla dessa personer vid förnamn och deras partiförkortning.

Den som leder debatten är vice ordförande Susanne Elmqvist, IfA.

Pia (KD) svarar på frågan från Susanne om hur dom tänker jobba i utskottet, hon menar att det är dags att lyfta frågan om hur vi får till en formulering hur vi går vidare för att rädda alla människor som kommit i kläm efter alla neddragningar. Pia hoppas att det inte bara är dom som är redo att gå vidare.

Sofia (C) hoppas på en samsyn på allt som sker, just nu känns det som att man inte vill berätta något om utredningen och det blir ett slags vakuum också mycket pga att det inte finns en regering. Sofia vill att lagen går tillbaka till vad det var tänkt från början, men vill samtidigt vänta på vad utredningen visar. Sofia känner att det är svårt att agera innan den 10 januari när utredningen ska vara färdig.

Ann-Britt (M) menar att det är har skett väldigt mycket nu men hon vill inte att det ska gå tillbaka till stora gruppboenden. den frihetsreform som kom på 90 talet ska finnas och det som sker nu är inte värdigt för någon. Ann-Britt har varit ute på många FK där handläggare tycker att det är svårt att tyda lagen och göra rätt. Just nu är det ovärdigt en demokrati att situationen är som den är, beslut måste komma snarast på hur det ska vara, ett samhälle som alla är delaktiga i oavsett mentalt eller kroppsligt problem.

Vilhelm Ekensteen, berättar om sina tankar kring LSS och direktiven som kommit och menar att Bengt Westerberg har gjort analyser som påtalar att det är kostnadseffektivt med LSSen och inte så dyrt som vissa vill påtala. Det nuvarande sättet att hantera reformen är inte rätt då et domstolsbeslut från 2009 gjorde att det började bli snedvridet. Vi har inget emot en utredning men utredningen ska syfta till att komma tillbaka till hur det var inte försämra.

Jessica (V) anser att dom har stridit för att rätten till assistans ska säkras men domar som har kommit har gjort att reformen har urholkats. Att det skulle förekomma fusk har ju utredningen kommit fram till att det inte stämmer. Det statliga huvudmannaskapet tycker Vänsterpartiet är positivt, schablonen gillar dom inte det är rent ut sagt skit.

Åsa (MP) vi vill kunna ta ett steg framåt snabbt inte ha så långa processer som det är idag vi har lite tid och har inte tid att vänta på långa beslut och processer. Fokus ska vara att rätta till att rättigheterna och förbättringar träder i kraft. Vi behöver ta del av utredningen, jag har full förståelse för åsikterna att den ska slängas i papperskorgen, kan vi ta andra vägar utan att starta en ny utredning. Det kommer att kosta tid.

Sofia (C) man gav direktiv för att minska kostnaderna genom denna utredningen och inte att hitta lösningar eller hur det ska vara fortsatt bra, Sofia menar att det är just det som FK idag gör, dom gör enligt Regeringens direktiv, men hon tycker att det ska bli intressant att se vad utredningen visar och se vad kan vi göra för att göra förbättringar på individnivå? Det känns frustrerande att vänta till 10 januari för att se vad den säger.

Pia (KD) menar att FK och Socialstyrelsen själva gjort rapporter på vilka som kom i kläm och det är främst barn och föräldrar, vi menar att utredningen är en sak, direktiven tittar inte på en lösning på dagens problem , vi driver via andra vägar att vi måste hitta andra vägar, vi i Krisdemokraterna är djupt kritiska på att barn under 16 ska tillfalla kommunens insatser, det strider emot intentionen med LSS. Sen att det 5 grundläggande behovet inte längre ska vara grundläggande är hemskt, det inskränker rättigheter. Vi är oerhört kritiska mot det som utredaren hittills har presenterat, det borde komma nya direktiv, dom har endast ändrat så att det står att vi ska bibehålla den kostnaden vi har idag.

En publik fråga handlar om vad utskottet anser om vad som ska hända med dom som har under 20 timmar grundläggande behov? Hon pratar även om sin härliga bror som tyvärr gick bort för ett halvår sedan vad ska politikerna göra för att folk med multifunktionshinder inte ska får magknip med dagens förändringar?

Ann-Britt (M) menar att det är jätte viktigt att det inte är delat ansvar utan att huvudmannaskapet ska vara statligt. Ann-Britt menar också att föräldraskapet ska diskuteras då det måste bli tydligare vad exakt ett föräldraansvar blir med ett barn med funktionsnedsättning.

Innan pausen så hänförde några till en artikel i Metro och jag tror att det är den ni kan läsa här.

Nu har vi paus till 10.55 välkomna tillbaka då.

Då börjar vi strax igen nu har dock Ann-Britt (M) lämnat för att ta sig till riksdagen.

Åsa (MP) fortsätter med att svara på publikfrågan om att alla ska ha rätt att leva sina liv, gällande de 20 timmarna så tänker Åsa att det är det som det statliga huvudmannaskapet ska ordnas upp med.

Pia (KD) förutsätter att oavsett hur många timmar du har så ska det vara statligt huvudmannaskap.

Sofia (C) menar att konsekvenserna blir när man jagar kostnader att individer blir lidande den intentionen fanns inte tidigare. Ett huvudmannaskap är det ända rätta.

En i publiken vill säga att barn blir äldre och då ska man som äldre människa också ha samma rättighet att leva, man skickar idag ett budskap att barn inte är lika viktiga när dom växer upp. Vi blir inte mindre värda ju äldre vi blir. Vi värderas i debatten. När det gäller jämställdhetsperspektivet är det viktigt, det finns också i assistansen, om man har ett beroende som kvinna av en med makt, så blir det inte mindre när man har assistans.

Ytterligare en i publiken menar att de som man vill stoppa in på boende först av alla de vill säga dom som har det 5 behovet ska också ha ett värde, säger dom emot bältar man dom, många av dom vill inte ha människor i närheten av sig och då behöva bo på boende är fruktansvärt. Kvinnan i publiken menar att politikerna borde gå ut och jobba på boende för att se hur det ser ut och ge sig ut och träffa väljarna. 5 behovet kan du läsa om under ni 9a§ här.

En i publiken frågar hur dom ser på de personer som redan idag har blivit av mid sin assistans.

Sofia (C) vi måste hitta en lösning på hur vi löser situationen för dom som har blivit av med nu. Sofia hänför även till vad en i publiken sa om att vara i beroende ställning och det tycker vi är jätte viktigt att ha kvar rättigheterna och friheten att välja vilka som t ex ska arbeta i sitt eget hem. Det är viktigt att ha med oss att det är stöt på stöt på stöt att kostnaderna ska minskas och det måste vi komma ifrån, sedan att det inte finns utrymme för löner, där tror jag att vi har mycket att göra för att göra yrket mer attraktivt, finns det inga som vill jobba så blir det något helt annat mot vad vi hade tänkt oss med reformen.

Åsa (MP) tycker att det är viktigt att lyfta de personer som kanske inte är här idag för att dom har blivit av med assistansen och det är viktigt att vi ska kunna hitta vägar där vi kan gå fortare fram. Susanne frågar om Åsa har med sig sitt parti och Åsa svarar att hon definitivt har med sig partiet för att det ska tillbaka till den gamla reformen.

En i publiken pratar om sin son som riskerar att bli av med sin assistans när han precis ska starta sitt liv, sen att Socialdemokraterna inte är här idag är skrämmande folk har rätt att möta sin pöbel, det är skamligt att dom inte vill träffa folk för att se vad dom ställt till med.

Pia (KD) menar att det idag är 1711 personer som idag har mindre assistans till skillnad mot oktober 2015. Pia är medveten om att de personerna som idag har förlorat sin assistans har kanske fått andra insatser men kan även har blivit av med insatser helt och dom har idag ett sämre liv. Pia menar att hon saknar det totala ekonomiska perspektivet på vad som händer med t ex föräldrar och hur samhället påverkas då dessa personer går ner i arbetstid, blir sjukskrivna eller mår sämre över lag för att kämpa för sina barn.

Susanne menar att det är et vakuum när det gäller vad politiker tycker om stoppet på 2 års prövningarna.

Sofia (C) menar att dom får inte fråga eller ha åsikter om 2 års omprövningarna, men vi behöver förenkla omprövningarna det borde inte vara så att allt ska gås igenom. Gällande 15 timmars schablonen så tror Sofia att det kommer inte att räcka utan att det kommer att ätas upp av allt som behövs göras.

En i publiken menar att språket från politiker är viktigt då dom använder felaktiga ord, hon vill inte leva som alla andra eller vara som alla andra hon vill vara egen och leva sitt eget liv, gällande omprövningarna så är det otroligt ångestframkallande för både assistansberättigade och assistenter när dessa sker. Akta er för normen det är minusframkallande.

Jessica (V) det som är viktigast är att säkra assistansen, domarna som idag har blivit praxis är olyckliga. Jessica menar att hon får står ångesten och att dom förstår det och att det är en otrolig press man ska inte innebära att vara orolig när omprövningarna kommer. Jessica brinner verkligen för assistansen och tycker att det är väldigt olyckligt så som det har blivit. Det är inte det som hon började jobba med för flera år sedan.

En i publiken menar att detta är något som alla borde ta på allvar då det imorgon kan vara någon av er på podiet kan behöva imorgon.

En annan i publiken menar att läkarna undrar vad FK håller på med om dom anser att en person kan bli frisk och klara sig själv, vad vet FK som inte jag vet. Sist tog det 8 månader att få intyg på sjukdomen och då det endast gäller i 2 år så måste dom snarast måste börja söka efter nya intyg.

En i publiken manar att dessa 15 timmar är baserade på statistik från hur det normalt ser ut i samhället. Sofie från IfA bekräftar detta då hon tagit dela av det.

En i publiken undrar vad dom stora drakarna (de stora partierna) säger i korridorerna.

Sofia (C) menar att det ska finnas en samsyn men ska vi vara ärliga så finns det skillnader och det är därför vi sitter här idag. Vi ska se till att det blir som det engång var som det var tänkt med reformen.

Åsa (MP) det är viktigt att vi är här det är viktigt att vi är med, viktigt är det även med alla medskick som ni lyft. Det är även en viktig fråga att ta med sig ångesten det skapar vi 2 års omprövningarna.

Jessica (V) jag tar med mig och delar med mig av mina erfarenheter av mitt jobb inom yrket.

Pia (KD) vi måste ha era åsikter med oss för att se vad som faktiskt händer i verkligheten när något förändras. Jag lovar att vi gör vad vi kan för att sätta fokus på vad som händer och att ni ska leva på precis det sättet ni själva vill. Jag är glad över möjligheten att träffa er.

Susanne avslutar debatten välkomna igen kl 13.00