Styrelsen

Denna sidan är under ombyggnad!

Styrelsen väljs av föreningens ordinarie medlemmar på årsstämman. Årsstämman bör verka för att ordinarie medlemmar är i majoritet i styrelse och valberedning.