Översyn av yrket personlig assistent

Lars Lööw är på plats för att prata om utredningen kring personliga assistenters arbetsmiljö.

Lars har en medarbetare med sig som heter Johan Wockelberg-Hedlund som hjälper till med utredningen.

Här kan du läsa hur direktivet ser ut från regeringen.

Uppdrag och frågeställningar:

 1. Hur ser personliga assistenters villkor ut – hos olika anordnare och brukare?
 2. Hur uppfattar anordnaren sitt arbetsledningsansvar?
 3. Vilka arbetsuppgifter ingår i arbetet?
 4. Hur ser behovet av introduktion, information och fortbildning ut?
 5. Kan behovet av kompetens tillgodoses?

Vårt arbete:

 1. Utredningsarbetet börjar november 2018
 2. Regeringen ska utse experter i utredningen
 3. Samråd: arbetsmarknadens parter, SKL, myndigheter och LSS-utredningen
 4. Funktionshinderorganisationer ska informeras
 5. Utredningen bildar referensgrupp
 6. Uppdraget redovisas senast 15 januari 2020

Förslag och avgränsningar

 1. Förslag på åtgärder som säkrar goda arbetsförhållanden samtidigt som brukarens bestämmanderätt och integritet respekteras
 2. Utredningen ska inte lämna förslag på: Ändringar i arbets- eller arbetsrättslig lagstiftning, ändringar i rätten till personlig assistans och utbildningskrav för personliga assistenter
 3. Parternas roll och den svenska arbetsmarknadsmodellen ska beaktas

Nu presenteras IfA´s projekt Egenmakt här kan du läsa mer

Dom pratar om 4 olika roller för att det ska bli en professionell assistans

 1. Assistansanvändare
 2. Personlig assistent
 3. Arbetsledare
 4. Assistansanordnare

Deras högsta prioritet under projektet är assistansanvändaren, men alla delar är viktiga på att skapa en professionell assistans.

Det vi kommer att arbeta med idag i grupparbeten är följande: Vad gör en arbetsledare som ingen annan gör/ska göra? Vilket ansvar har en arbetsledare i relation till de andra rollerna?

Följande frågor kommer nu att diskuteras i grupp:

Vad gör en arbetsledare som ingen annan gör/ska göra? (Lista arbetsuppgifter i punktform. Rangordna gärna) Svar från alla grupper:

1. Starka lagar LSS och Arbetsmiljölagen gör att det blir svårt, men enigheten är att brukaren har det största ordet. Personalansvar är i första hand tex schema, rekrytering. Lars Lööw hoppar in och frågar om det var någon som diskuterade vad som händer när brukaren är någonstans där det tekniskt sätt är någon annan som egentligen har arbetsmiljöansvaret. En av grupperna menar fortfarande att arbetsledaren har samma ansvar oavsett vem arbetsmiljöansvaret egentligen ligger på.

2. En grupp svarar att dom tydliggör detta i uppgiftsfördelningen och generellt att en arbetsledare ska vara länken mellan alla delar i assistansen.

3. Gällande konflikthantering så ville dom tydliggöra vem som är arbetsledare, just hos den grupp som svarar är inte medlem/brukare arbetsledare utan det är någon utomstående.

4. Att man är en förlängd arm både uppåt och neråt och åt sidorna, viktigt att man har civilkurage. Lars Lööw menar att det måste vara svårt som arbetsledare att verkligen vara insatta i alla delar som styr assistansen. Svaret från flera blir att det är alla personer runtomkring som får hjälpas åt.

5. En grupp menar att dom är både assistansanvändare och arbetsledare och dom är aldrig bara en sak utan tänker ständigt med båda rollerna i bakhuvudet. Det är en komplex situation.

6. En assistansanvändare menar att för henne är det viktigt att tydliggöra för assistenterna att hon vissa dagar endast är arbetsgivare.

7. En grupp menar att det är viktigt att tydliggöra att det finns så många olika former av uppbyggnader på hur man har det och det viktigaste är ändå att det ska vara tydligt oavsett hur alla har byggt upp sina organisationer.

8. Viktigt att arbetsledaren är tydlig med vad som ska göras och hur man själv vill ha det

 

Vilket ansvar har en arbetsledare i relation till: A En personlig assistent? B En assistansanvändare? C En Assistansanordnare?

A:  Tydliggöra vad som ska göras och hur på arbetsplatsen och lyfta fram arbetsmiljö till en personlig assistent. Viktigt att introducera nyanställda på arbetsplatsen och vad som gäller.

B:  Att berätta för assistansanvändaren klargöra vad som är viktigt i arbetsmiljön.

C: Att vara länken mellan både A, B och C