Fokus på LSS-utredningen

Vad kan vi vänta oss av LSS-utredningen? Mikael Klein, intressepolitisk chef Funktionsrätt Sverige, och expert i LSS-utredningen.

Mikael förkastar hela utredningen. Mikael hänvisar till Metros artikel som du kan läsa här.

Man föreslår att det ska finnas en schablon på 15 timmar och att barn under 16 år inte ska få personlig assistans utan att det ska finnas en annan insats genom kommunen.

Man pratar också om det 5:e grundläggande behov och att det inte ska vara berättigande till personlig assistans. Det ska istället bli en kommunal insats.

När det gäller ledsagarservice så är ett förslag lagt om att den inte ska gå under LSS.

Mikael tar upp om varför man har lagt fram dessa förslagen, december 2015 la Regeringen ett direktiv till FK, dessa kom allmänheten till kännedom våren 2016. Trots att Regeringen tog bort direktiven efter påtryckningar märks ändå ingen förändring. Mikael menar nu att deras önskemål är att när utredningen kommer bör den slängas i papperskorgen direkt när den är klar.

Mikael menar att Regeringen borde reagera snabbt och göra ändringar på det som har blivit fel. Mikael tror att Regeringen kommer att slå hårt mot LSS då vi ännu sett någon förändring.

Pia (KD) frågar Mikael om han tror att man kan använda visa delar av utredningen utan att kasta hela i papperskorgen. Mikael menar att det finns mycket intressant att läsa i utredningen och i andra sammanhang hade det varit intressant men i detta läget borde Socialutskottet läsa och bilda sina egna uppfattningar. Mikael menar att det handlar om domarna som har fått avgörande konsekvenser och dessa borde man gå igenom.

En i publiken undrar varför man inte lyft fram att detta läget som det är i nu kostar mer pengar i nu läget med utredningar och stop i LSS.

Mikael säger att det finns en politisk retorik som fokuserar på en  smutskastning som tyvärr har gjort avtryck på folk som inte är insatta i LSS. Det är detta som tyvärr har synts i media. Man tänker inte på det som precis nu lyfts att det kostar mer just nu pga vad som sker. Det är en stöd form som är väldigt träffsäker då stödbehoven som finns fångas upp, Mikael tycker att det är kostnadseffektiv. Det har nog inte kommit fram på ett bra sätt.

En i publiken frågar om det nya förslaget gör att hon som har 24 timmar om dygnet skulle endast få 20 timmar plus 15 timmar i veckan.

Mikael svarar att ja så skulle det kunna bli.

Sophie menar att egenvård ska också räknas in utöver dom 15 plus 20 timmar. Sophie menar att det finns tydliga oklarheter i utredningen som inte är bra.

Mikael tror tyvärr att kvinnan i publiken tyvärr har stor risk för att känna oro. En man i publiken förtydligar att det är grundläggande behov per vecka plus 15 timmar per vecka som ska styra.

De grundläggande behoven kommer att föreslås att ligga så som dom gör idag och då är bland annat andning inte ett grundläggande behov.

En i publiken undrar om Mikael även förkastar statligt huvudmannaskape? Mikael svarar JA

Mikael menar vidare att de förslag som ligger är riktigt dåliga och då måste dom göra en politisk markering och då måste man förkasta allt.

Vi får helt enkelt vänta och se vad som händer i januari när utredningen är färdig, jag, Tina, tackar för att ni hängt med här och hoppas att du fick lite mer information.