Aktuellt från Försäkringskassan

Birgitta Lindgren och Susanne Lövgren från Försäkringskassan pratar om utbetalningar och räkningar som FK handlägger. FK jobbar intensivt med att utbetalningarna ska ske i tid men dom jobbar hårt på att det ska bli i tid.

En i publiken menar att FK har sagt till honom att dom bara inte hinner med att betala ut. Han menar på att det kan ju absolut inte vara så då det slår hårt mot både assistansberättigade och anställda. FK känner full respekt i att han ska kunna få sina betalningar i tid men det handlar om 2 parter här och papperna måste ju också vara korrekta när dom kommer in.

Mannen i publiken menar att hans papper var okej men FK hade ändå svarat att dom inte hunnit med.

En i publiken menar att det borde vara så att FK ringer istället för att skicka post om att t ex kompletteringar men FK menar att det går inte att hinna med.

En i publiken menar att det borde gå att kommunicera genom Mina sidor istället för att hålla på med papper på posten? Hon menar att det fortfarande 2018 finns handläggare som inte vet hur system som FK själva har fungerar.

FK´s problem med utbetalningar är följande:

  1. uppgifter om assistenten kommer in för sent(fördröjer utbetalningen)
  2. Skriver otydliga tider och datum på tidsredovisning så att systemet läser in fel, det blir fel summa och räkning överensstämmer inte med den redovisade tiden
  3. Felsummerade tidsredovisningar vilket gör att det inte stämmer med räkningen och den redovisade tiden
  4. Fel datum vid underskrift av assistent på tidsredovisning
  5. Samma datum och tid registrerat på flera tids rader vilket inte går att godkänna
  6. Assistenter med överlappande tider

Flera anordnare menar att dom får vänta länge på pengar utan förklaringar från FK. en anordnare väntar fortfarande på flera månaders ersättning på ca 3 miljoner kronor.

FK meddelar att det i förordningen är inskrivet att assistansersättningen ska höjas med 1.5% varje år och räknas upp till jämna tiotal öre enligt 5§ mer om det kan du läsa här.

Gällande högre timbelopp

FK hade den 4 oktober ett Webbinarium gällande just högre timbelopp som du kan titta på här

Det som styr är Allmänna råden till 51 kap. 11 § andra stycket socialförsäkringsbalken och förordningen (1993:1091) om assistansersättning

Ett högre timbelopp kan inte betalas ut för mer än 12% för varje månad men man kan kontrollera vid avräknings perioden om det är 12% på hela perioden. Då kan man få en utbetalning om det inte stämmer.