5 heta frågor

Fråga 1 Arbetsledning och arbetsmiljö

# Yrket personlig assistent ska ses över, bl a arbetsledning

# Kommunal vill att yrket personlig assistent ska professionaliseras

# Det behövs kompetens och tydlighet kring arbetsledningen

# Den assistansberättigade är avgörande – kom ihåg självbestämmandet

 

Fråga 2 Strategisk kvalitetsutveckling

# Medveten kvalitetsledning – förutsägbara processer, kompetens och ständig förbättring

# Genomförandeplaner och dokumentation

# IfA-godkännande – för att stå tillsammans och föregå med gott exempel på seriösa verksamhet, samt stöd av varandra

# IfA´s Vägledningsbok – ett arbetsverktyg i det vardagliga arbetet med förslag på olika avtal, policys mm

 

Fråga 3 Assistansberättigade som jämlika medborgare

# Ifrågasättande av assistansberättigade som jämlika medborgare – hur kan detta förändras? Vilket ansvar har assistansverksamheter?

 

Fråga 4 Tiden efter LSS-utredningen

# IfA efterfrågar personliga berättelser om konsekvenser av 15-timmarsschablonen

# Det politiska läget

# Vad kommer att hända efter LSS-utredningen?

# Vad kommer att hända med omprövningsstoppet?

 

Fråga 5 Arbetsgivardeklaration på individnivå

# Från och med januari 2019, och för vissa arbetsgivare redan juli 2018, gäller nya regler för arbetsgivardeklarationer

# Förändringen innebär att den som är arbetsgivarregistrerad ska redovisa utbetalningar och gjorda skatteavdrag per person varje månad

# Arbetsgivaren kan själv ta del av uppgifterna via Mina sidor hos Skatteverket

# Försäkringskassan, Kronofogden, A-kassan och andra myndigheter kan löpande under året se vad personer har för inkomster i stället för att vänta på deras deklaration