Försäkringar för anställda i Blå Assistans

Försäkringar som gäller anställda Personliga assistenter hos Blå Assistans

 • GTP – Tjänstepension
  • För varje krona som du tjänar i lön betalar arbetsgivaren in till din tjänstepension. Detta börjar i och med du fyller 25 år
 • AGS – Sjukförsäkring
  • Blir du sjukskriven mer än 14 dagar, kan du få ersättning från denna försäkring med ca 10 %. Detta utöver din sjukpenning från Försäkringskassan.
 • FTP – Föräldrapenningstillägg
  • Detta är en kompletterande ersättning som du kan få när du är sammanhängande ledig i samband med barns födelse eller adoption. Betalas ut i när du får ersättning från försäkringskassan.
 • TFA – Arbetsskadeförsäkring
  • Om du råkar ut för en olycka på arbetsplatsen eller på väg till och från, ska det alltid anmälas. Ersättning kan betalas ut beroende på skadans art.
 • AGL – Avtalsgrupplivförsökring
  • Vid anställds dödsfall kan efterlevande få begravningshjälp och ev grundbelopp beroende på den avlidnes ålder och hur mycket hen jobbat.
 • LFU – Läkekostnadsförsäkring Utland
  • Gäller om man blir utsänd av arbetsgivaren
 • Omställningsförsäkring via CIKO 
 • Läs mer på www.pensionsvalet.se Välj ”För anställda” och sen ”KAP (KFO-LO)
 • Gäller om du blir uppsagd pga arbetsbrist