Öppen utfrågning i Riksdagen om personlig assistans den 30 januari 2018

Öppen utfrågning i Riksdagen om personlig assistans den 30 januari 2018

http://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2018/jan/26/oppen-utfragning-om-personlig-assistans/